Tjenester

 

Firmaetablering

Har du et ønske om å starte egen bedrift?
Å etablere og registrere et firma eller selskap, er i grunnen ganske greit – når du vet hva du skal gjøre. Det vet vi. Benytt deg av oss. Fortell oss hva du har tenkt med ditt firma, så skal vi sammen finne frem til den selskapsformen som passer.

Regnskapsføring

Våre regnskapstjenester er basert på bransjens standard ”God regnskapsførerskikk ved ekstern regnskapsførervirksomhet”. Scandia leverer regnskapstjenester med rapportering som gir din bedrift bedre styringsverktøy.

Regnskapsproduktet kan deles opp i hovedproduktene:
• Regnskapsførsel

• Elektronisk fakturabehandling 
• Avstemming og dokumentasjon
• Remittering
• Rapportering
• Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
• Andre offentlige oppgaver
• Budsjett og analyser
• Lovpålagt styrerapportering

Økonomisk rapportering

Vi hjelper dere med den lovbestemte økonomiske rapporteringen som knytter seg til:
• Årsoppgjøret
• Momsoppavene for bedrifter med avgiftspliktig omsetning, og oppgavene knyttet til arbeidsgiveravgift for bedrifter som har ansatte
• Har bedriften fått tilskudd fra det offentlige, f.eks. knyttet til spesielle bransjeordninger eller utviklingsprosjekter, gjelder særskilte regler for rapportering.

Regnskapsanalyse

• Regnskapet til bedriften forteller oss hvor mye penger bedriften har tjent i løpet av en periode, hvilke eiendeler bedriften har, og hvordan den har skaffet seg dem. Dette kan vi lese ut fra resultat- og balanseregnskapet. 
Men hvordan kan vi vurdere om de tallene vi leser i regnskapet, er bra eller ikke? Hvordan vet vi for eksempel om bedriften har nok egenkapital?
• Svarene på slike spørsmål får dere ved hjelp av oss . Vi hjelper dere med de alle økonomiske spørsmålene som knytter seg til regnskapsanalyse.

Lønn og personal

Vi har flere gode løsninger for å effektivisere dine lønns- og personalprosesser Vi har løsninger innen lønn og personal for både store og mindre bedrifter. Våre lønnstjenester oppfyller de krav som myndighetene og bransjeorganisasjonene har satt. Scandia håndterer alt i fra faste data til hver ansatt fram til fortløpende utsendelse av lønnsslipper til lønns- og trekkoppgaver i slutten av året.

Skatt- og Avgiftsrådgivning

Mange av våre kunder etterspør tjenester innen merverdiavgift og skattespørsmål. Vi har kompetanse til å gi råd om disse spørsmålene, både i forhold til regelverk, praktisk håndtering, bokføring og rapportering. Vi bistår også med registrering av selskap i merverdiavgiftsregisteret, både ordinær registrering og registrering etter spesielle regler. Vi bistår løpende kundene våre med avklaringer rundt beskatningsspørsmål, om transaksjoner kan utløse skatt, spørsmål om aksjebeskatning, skatteeffekt av omorganiseringer mv.
I den grad det er nødvendig har vi løpende samarbeid med skatteadvokater ved mer kompliserte oppgaver, kvalitetssikring mv.