Om oss

 

Scandia regnskap

Scandia Regnskap AS har som mål å være representert i de store byene i Norge. Selskapets hovedkontor er i Oslo samt avdelingskontorer i Bergen og Drammen. Selskapet er i stadig vekst og vil etablere avdelingskontorer i andre byer  i Norge i nærmeste fremtid. Scandia Regnskap AS er opptatt av å levere regnskapstjenester av høy kvalitet til faste og lavepriser. Daglig leder i selskapet har foruten autorisasjon som regnskapsfører også en MBA grad med solide akademiske resultater i bagasjen. De øvrige ansatte har også solide utdannelser og relevant arbeidserfaring.
Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser. Høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet gjør Scandia Regnskap AS til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester. Regelverket for lønn og andre goder i arbeidsforhold er under stadig endring. Vi i Scandia Regnskap AS holder oss oppdatert på regelverket rundt lønn og sørger for korrekt lønn til riktig tid. Våre lønnssystem og rutiner gir en effektiv lønnsutbetaling innenfor de krav som myndighetene stiller til både lønnsregistrering, utbetaling og rapportering. Vi utfører alt fra innlegging av faste data på hver ansatt, til lønns- og trekkoppgavene ligger i posten ved regnskapsårets slutt.

Vi i Scandia Regnskap har en utdannelse, arbeidserfaring og kontaktnett som gjør at vi kan svare på de aller fleste økonomiske spørsmål du måtte ha. Når vi blir kjent med din virksomhet gjennom regnskapsføring mv., kan vi komme med gode råd enten det vedrører oppstart, drift eller lønnsomme tilpasninger.